Zieke ZZP’er. Terug in de tijd.

Al een paar weken aan het kwakkelen met je gezondheid? Wat doe je dan als zzp’er? Door blijven kwakkelen. Proberen werk buitenshuis te beperken, wat niet altijd kan omdat je nu eenmaal acquisitie moet plegen en je contacten onderhouden en vergaderen en opdrachten uitvoeren. Als je dat allemaal te lang niet doet of kunt doen, loop je veel inkomsten mis. Die je niet kunt missen omdat ze zorgen voor je dagelijks brood. Zeker als kostwinner is dat frustrerend, wat je genezing weer niet ten goede komt. Vicieuze cirkel. Neerwaartse spiraal. Wat doe je eraan? Nou ja, proberen te doseren, evenwicht te zoeken. In samenspraak met je thuisfront en je opdrachtgevers, klanten. En daarnaast waar mogelijk zakelijke maatregelen treffen: Je eigen bescherming regelen door middel van verzekeringen, pensioenvoorzieningen, samenwerkingsverbanden met collega’s voor wederzijdse inhoudelijke en financiële rugdekking, bijvoorbeeld om arbeidsongeschiktheid op te vangen en scholing te organiseren. Dat zijn allemaal individuele verantwoordelijkheden die elke ondernemer moet regelen. Maar dan moet dat allemaal wel kunnen.

Met name in de startfase en in crisistijden heb je als zzp’er vaak niet genoeg middelen voor regelingen om de aanzienlijke financiële risico’s op te vangen. Terwijl je wel aan het werk bent en inkomsten hebt. De opbrengst van dat werk en je inkomsten vloeien behalve naar jou ook terug naar de samenleving, komen daaraan ten goede. Mag je dan stellen dat die samenleving tenminste een deel van de verantwoordelijkheid die jij als individuele werker neemt voor je productie en de opbrengsten ervan ook mee helpt dragen? Ik vind van wel. Sterker nog: Ik denk dat het delen van die verantwoordelijkheid een absolute voorwaarde is voor een goed functionerende samenleving waarin elk mens genoeg individuele vrijheid heeft om zijn eigen leven te leiden in harmonie met zijn medemensen.

Tijdens de Industriële Revolutie in de negentiende eeuw bleek dat arbeiders heel veel plichten hadden en maar weinig rechten waardoor zij als individu werden uitgebuit. Dat leverde niet alleen op grote schaal onmenselijke situaties op maar bracht ook schade toe aan de samenleving als geheel. De grote industrieën kampten met een tekort aan goed opgeleide en goed gemotiveerde werknemers, een ongunstig vestigingsklimaat wegens veel armoede, misstanden en criminaliteit, een te beperkte afzetmarkt omdat een groot deel van de bevolking niet de kans kreeg om zich te ontwikkelen en te stijgen op de sociale ladder. Na veel politieke – en vaak bloederige- strijd kwamen er in de Westerse wereld bindende afspraken, regels en wetten over collectieve én individuele rechten en plichten voor werknemers, werkgevers en overheid. Lange tijd voer de samenleving daar wel bij.

Totdat in de jaren tachtig grote werkgevers bedachten dat zij door die regels en wetten teveel aan banden werden gelegd in hun winstbejag. Onder hun invloed worden nu stelselmatig die regels en wetten afgeschaft. Onder het motto: “De overheid moet individuele burgers geen eigen verantwoordelijkheid afnemen en hen daarmee beknotten in hun vrijheid.” Dat is een waarheid als een koe maar de werkelijke reden is anders, egoïstischer en destructiever. We gaan dus terug in de tijd waarin alle verantwoordelijkheden van het overleven in een samenleving aan het individu worden gelaten, waarin het recht van de sterkste weer gaat gelden. En waarin het besef van collectieve verantwoordelijkheid en van de noodzaak van georganiseerde solidariteit eerder zwak wordt gevonden dan een voorwaarde voor een goed functionerende wereld waarin elk verantwoordelijk leven individu juist zijn eigen keuzes kan maken, in samenspraak met anderen.

Of je nou in dienst bent bij een werkgever of je werkt zelfstandig: Je hebt en neemt je eigen verantwoordelijkheden. Maar geen mens kan voor zichzelf en en zijn afhankelijken alles in zijn eentje regelen. En die dingen regel je dus samen. Individu en collectief.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s